นายแพทย์ราเมศ ว่องวิไลรัตน์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวงสุโขทัย