หน่วยกู้ชีพศรีสังวร

หน่วยกู้ชีพศรีสังวร คือหน่วยบริการเชิงรุกให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ (EMS=Emergency Medical Service) โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ประกอบด้วยรถพยาบาลที่มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตครบครัน และทีมบุคลากรทางการแพทย์ ให้บริการโดย ไม่คิดมูลค่าแก่ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ดังนี้

1. ผู้ประสบอุบัติภัย ผู้บาดเจ็บ จากอุบัติเหตุจราจร และอุบัติเหตุต่าง ๆ รวมถึงภัยจากการถูกทำร้ายหรือทำร้ายตนเอง

2. ผู้ป่วยฉุกเฉิน โรคปัจจุบันทันด่วนที่คุกคามต่อชีวิตต้องได้รับการรักษาโดยเร่งด่วน และมีอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

พื้นที่ให้บริการ หน่วยกู้ชีพศรีสังวรออกปฏิบัติการครอบคลุมพื้นที่ ดังนี้

1. เขตเทศบาลอำเภอศรีสำโรงทั้งหมด

2. นอกเขตเทศบาลอำเภอศรีสำโรงในรัศมีระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร

ผู้ป่วยที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น ที่จำเป็นต้องคิดค่าบริการ เช่น เจ็บป่วยเรื้อรัง ช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้ป่วย ไม่ฉุกเฉิน ไม่เร่งด่วน ไม่สามารถให้บริการ EMS ฟรีได้ ดังนี้

1. เขตเทศบาลอำเภอศรีสำโรง 300 บาท/ครั้ง

2. นอกเขตเทศบาลอำเภอศรีสำโรง 500 บาท/ครั้ง

ติดต่อหน่วยกู้ชีพศรีสังวร
โทร 1669 หรือ 055-681331

ขั้นตอนการแจ้งหน่วยกู้ชีพศรีสังวร

1. กดหมายเลข 1669 หรือ 0 5568 1331
2. ตั้งสติพูดให้ชัดเจน
3. บอกสถานที่เกิดเหตุ และสถานที่ใกล้เคียงที่สังเกตง่าย
4. บอกชื่อผู้แจ้งและหมายเลขโทรกลับ
5. เกิดเหตุอะไร มีผู้บาดเจ็บกี่คน