เปิดห้องปฏิบัติการ ตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุล รพ.ศรีสังวรสุโขทัย

เปิดห้องปฏิบัติการ ตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุล รพ.ศรีสังวรสุโขทัย

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิด เปิดห้องปฏิบัติการ ตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุล สำหรับตรวจหาเชื้อ Covid-19 โดยมี นายวรการ หาญทองกูล รองปลัดองค์การบริการส่วนจังหวัดสุโขทัยปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นายจิรชาติ นาคสวัสดิ์ นายอำเภอศรีสำโรง นพ.สมชาย แก้วเขียว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย และบุคลากรโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ร่วมพิธีเปิดห้องปฏบัติการ ตรวจวินิจฉัยทางอณูชีวโมเลกุล รพ.ศรีสังวรสุโขทัย

Previous post โรงพยาบาลได้รับการรับรอง จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
Next post ลดการเปิดให้บริการทางทันตกรรมเพียง 1 ห้อง (ตั้งแต่วันที่ 5-31 ก.ค. 2564)

 

 

 

นายแพทย์ราเมศ ว่องวิไลรัตน์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวงสุโขทัย