โทรศัพท์ภายใน

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
โทรศัพท์ 0 5568 2030-42

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวรสุโขทัย
โทร 1669 หรือ 0 5568 1331

 

ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยที่นี่