ตารางแพทย์ตรวจผู้ป่วยนอก

ตารางเวรแพทย์ออกตรวจนี้ ใช้เพื่อแจ้งให้ทราบบริการตรวจโรค
ในแผนกต่างๆ ของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในบางกรณี เมื่อท่านมาตรวจรักษา
สามารถสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 055-682030-42 ต่อ 1100

คลินิกตรวจโรค

* ทุกวัน = วันทำการปกติของโรงพยาบาลในเวลาราชการ
ไม่รวม วันเสาร์, วันอาทิตย์และวันหยุดราชการ

คลินิกพิเศษ

* ทุกวัน = วันทำการปกติของโรงพยาบาลในเวลาราชการ
ไม่รวม วันเสาร์, วันอาทิตย์และวันหยุดราชการ

คลินิกนอกเวลาราชการ

* ทุกวัน = วันทำการปกติของโรงพยาบาลในเวลาราชการ
ไม่รวม วันเสาร์, วันอาทิตย์และวันหยุดราชการ